SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Geri Ödeme ve İade Politikası

KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve bir tarafta ilerleyen maddelerde Otel olarak anılacak olan adresi ADRES Alaçatı mahallesi 14039.sokak no:68 Çeşme/ İzmir  olan ‘ODABAŞI OTELCİLİK MİMARLIK İNŞAAT SAN TİC VE LTD ŞİRKETİ’ne bağlı ODABAŞI OTEL ; ilerleyen maddelerde Taraflar olarak anılacak olan bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı (kati) olduğunu, https://odabasisualacatibutikotel.com internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler çerçevesinde akdetmiş bulunmaktadırlar:

1. SÖZLEŞME KONUSU

1.1. İşbu sözleşme uyarınca Otel Müşterinin talebi üzerine Otelde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ilerde ‘Hizmet’ olarak anılacak).
1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Müşteri otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit edecektir.
1.3. İşbu sözleşme akdedildiği andan itibaren Otel Müşterinin talebini teyid edecektir.

2. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ

2.1. Hizmet rezervasyonu https://odabasisualacatibutikotel.com internet sayfasındaki online rezervasyon formunun doldurulması yoluyla gerçekleştirilebilir.
2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda https://odabasisualacatibutikotel.com internet adreslerinden değişiklik yapılmak istenen tarihi belirterek değişiklik talebinde bulunabilir.
2.3. Müşterinin, Rezervasyonunda değişiklik yapma talebini en geç otelin tahmini hizmet sunma tarihinden 1 hafta once otele iletmesi gerekmektedir.
2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin en fazla 2 defa rezervasyonun değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, müşteri, otelin uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve fesih tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü tutulacaktır.
2.5. İşbu sözleşme ile Müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde Rezervasyonun, söz konusu rezervasyon değişiklik talebinin teyit edildiği tarih sırasında uygulanan fiyatları göz önünde bulundurarak yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.6. Çocuklar için indirim ebeveyinleriyle aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. Rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen çocuğun yaşı dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının Rezervasyon kaydı sırasında yetkili şahıs tarafından talep edildiği kimlikte belirtilen yaştan farklı olduğu tespit edildiği halde rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılayacaktır.

3. ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Müşteri, Online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir.
3.2. Otel, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul eder. Otel, aynı zamanda, zarar verici programlar ve Müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
3.3. Müşteri, otele giriş sırasında otel elemanına; online rezervasyon kaydı yaparken ödeme için kullandığı kredi kartını yada bu kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir. Müşterinin, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan / hasarlardan dolayı sorumluluk müşteriye ait olacaktır.
3.4. Müşteriye gönderilecek fatura, Müşterinin belirttiği elektronik adresine elektronik olarak  ya da belirteceği bir adrese gönderilecektir. Eğer Müşteri, faturayı gönderecek adresi belirtmediyse fatura irtibat adresinize gönderilecektir. Müşterinin yanlış adres belirtmesi, alıcıyı belirtmemesi, veya alıcının belirtilen adreste bulunmaması durumunda faturanın alınmamasından Otel sorumlu tutulmayacaktır.

4. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ

4.1. Yapılan ödemenin tamamı, Müşterinin giriş yapmadan 72 saat önce yapılan Fesih veya değişiklik talebi üzerine Müşteriye iade edilecektir.
4.2. Rezervasyon değişiklik veya fesih talebi tahmin edilen giriş gününe 72 saat yada daha az kala yapılan iptallerde ,Müşteriden konaklama ücretinin 1 günlük kısmı kesilecektir.
4.3. Rezervasyon kaydı sırasında, Kredi kartıyla yapılan ödemelerde geri ödeme, ödemenin yapıldığı banka hesabına, ödemenin yapıldığı şekilde geri yatırılacaktır.

5. KONAKLAMA ŞEKLİ

5.1. Giriş sırasında Müşterinin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yapılan harcamaları Müşteri karşılayacaktır.
5.2. Müşteri, otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 14: 00’te odaya yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul edecektir.
5.3. Kayıt sırasında rezervasyon ücretinin tamamı alınacaktır
5.4. Evcil hayvanlar otel tarafından kabul edilmeyecektir.
5.5. Müşterinin otele yerleştikten sonra Otelin sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme geri iade edilmeyecektir.

P6. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

6.1.Otel, Müşterinin, rezerve ettiği odaya yerleştikten sonra, mücbir sebepler dışındaki sebeplerden doğan tüm durumlardan sorumlu tutulacaktır. İşbu sözleşme gereği söz konusu durumlarda Otel, Müşteriye Hukuki ilgi mevzuata uygun olarak Hizmeti iade etme veya hizmetin karşılığını ödeyerek veya Müşteriye ek hizmet ve/veya alternatif hizmet sunarak hasarları karşılayacaktır. Ek hizmet veya konaklama hizmetinin, Müşteri tarafından kabul edilmesi Müşterinin tazminat rezervasyon ücretini iade etme talebinde bulunma hakkından feragat etmesi anlamına gelecektir.
6.2.İşbu kontrat gereği Otelin hizmet sunma yükümlülüklerinin kısmen yada tam olarak yerine getirmediği durumda tazminatın ödenmesi sırasında ilgili mevzuatlarda yer alan kurallar uygulanacaktır.
6.3.Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda Müşteri şikayetini yazılı şekilde Otel temsilcisine bildirecektir, aksi takdirde Otel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır.
6.4.Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda Müşteri, yapmış olduğu ihlal sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1.Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın, pandemi vs. Teknik tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda otel, hizmet vermeye devam etmeyebilir veya bu oteldeki konaklamayı aynı ya da başka bölgede aynı seviyedeki otel konaklamasıyla değiştirebilir.
7.2.Otel, bayram veya yeni yıl vb. diğer bayram programları dolayısı ile otele gelecek sanatçıyı otele bağlı olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar. ( sanatçının hastalığı, mücbir sebepler vs.).
7.3.Teknik nedenlerden dolayı, Otel sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.
7.4.İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözülmesi gerektiğinde Tüketici Hakem kuralları uygulanacaktır.

7.5.İşbu sözleşmede ihtilaf halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

to-topto-top